Acompanyament a la incorporació de la cura del temps

Client

Servei Solidari

Anys d'execució del projecte

2021

Tipus de clients que ho poden contractar

Organitzacions, empreses i associacions, Administracions públiques

Destinatàries

Membres de l'equip de Servei Solidari

El repte

Identificar les necessitats de millora en l’àmbit de la introducció de les cures a l’entitat

Què vam fer?

Per aquest acompanyament a l’introducció de les cures, vam proposar una sessió de 2 hores.

A la primera part, més teorica, vam abordar la corresponsabilitat de la cura del temps.

A més, vam realitzar una dinàmica d’autodiagnosi personal i de l’entitat sobre la temàtica.

Etiquetes

Formació – Cura organitzacional