Acompanyament a l’elaboració de Pla Estratègic

Client

Federació de Casals de Joves de Catalunya

Anys d'execució del projecte

2021

Tipus de clients que ho poden contractar

Organitzacions, empreses i associacions

Destinatàries

Equip de la Federació Casals de Joves de Catalunya

El repte

Acompanyament en l’elaboració del Pla estratègic

Què vam fer?

Fer un Pla estratègic és un moment per aturar-se i obrir espais de debats col·lectius al voltant de l’organització, per tant sempre l’entenem de forma participativa.

Així doncs, en primer lloc es va crear una comissió de Pla Estratègic amb la qual es va consensuar el procés participatiu.

Aquest procés participatiu va constar de 3 fases

  1. Diagnosi: detecció de punts forts, millores i reptes de l’organització;
  2. Visió de l’organizació
  3. Definició de les eixos estratègics.

Per últim, es va acompanyar a la comissió en la redacció final del Pla Estratègic.

A més, vam realitzar una dinàmica d’autodiagnosi personal i de l’entitat sobre la temàtica.

Etiquetes

Consultoria – Cura organitzacional