Acompanyaments a l’incorporació de les cures per cooperatives del Maresme

Programa

Coop Maresme

Anys d'execució del projecte

Des del 2019

Tipus de clients que ho poden contractar

Tot tipus d'organitzacions i administracions públiques

Destinatàries

Entitats de l'ESS del Maresme

El repte

Acompanyar i assessorar entitats de l’ESS a revisar la cultura, pràctiques i accions de l’entitat per construïr un món i una organització resilient que posi la vida al centre des d’una visió ecofeminista.

Què vam fer?

Durant els nostres acompanyaments a entitats de l’ESS del Maresme abordem els següents àmbits:

 • Igualtat – prevenció i abordatge d’agressions masclistes:
  • Tenir eines i recursos per l’elaboració d’una diagnosi de gènere i pla d’igualtat, per a la construcció d’organitzacions més justes, diverses, curoses i segures.
  • Tenir eines i recursos per l’elaboració de protocols de prevenció i abordatge d’agressions masclistes des d’una mirada restaurativa.
 • Mecanismes de cures i corresponsabilitat:
  • Fer una revisió feminista de la cultura de l’organització.
  • Dotar d’eines i recursos per una gestió feminista de l’entitat incorporant mecanismes de cures i de corresponsabilitat.
 • Democràcia interna, prevenció i abordatge de conflictes:
  • Incorporar eines de participació, democràcia interna i consciència col·lectiva de les dinàmiques de poder dins l’organització, per crear relacions grupals més conscients.
  • Identificar les dinàmiques que reprodueixen desigualtats i caminar cap a una presa de decisions més inclusiva i justa.
 • Transformació (eco)feminista de les organitzacions:
  • Incorporar l’ecofeminisme i l’ecologia profunda a les nostres entitats, analitzant la nostra relació patriarcal amb la terra i construint un món i una organització resilient que posi la vida al centre.

Etiquetes

Economia Social i Solidària