Coordinació de Coop Maresme, l’Ateneu Cooperatiu del Maresme

Client

Coop Maresme, Ateneu cooperatiu del Maresme

Anys d'execució del projecte

Des del 2019

Tipus de clients que ho poden contractar

Organitzacions, empreses i associacions, Administracions públiques, Centres educatius, Equips d'intervenció

Destinatàries

Actors de l'Economia Social i Solidària, administracions públiques, comunitat educativa, tota la ciutadania

El repte

Sostenir la missió de CoopMaresme: construir un model socioeconòmic basat en els principis del cooperativisme i en la col·lectivitat autoorganitzada per garantir una societat justa, solidària i de persones lliures. 

Què vam fer?

Ens proposem consolidar el funcionament de Coop Maresme amb una organització eficient i des d’una mirada feminista que posi les persones al centre.

Apostem per una governança compartida de l’Ateneu i del Cercle entre totes les persones i entitats que en formen part, des de la corresponsabilitat vers el projecte comú.

Per aproximar-nos-hi tenim en compte diferents qüestions:

  • Vetllar pel projecte col·lectiu
  • Afavorir la corresponsabilitat i la cultura de l’apreci
  • Treballar per la transversalitat i la visió global
  • Generar contextos d’interacció i el suport mutu entre persones per aconseguir autonomia en la gestió
  • Comptar amb una organització que permeti l’encaix entre les diferents esferes de la vida (laboral, personal, familiar…) i del projecte (productiu i reproductiu).

A llarg termini, treballem per la visió de CoopMaresme: Dinamitzar i crear relacions socioeconòmiques col·lectives, democràtiques, justes i solidàries al Maresme per contribuir a l’enfortiment i el creixement de l’activitat econòmica així com a la creació de llocs de treball de qualitat en l’economia social i solidària.

Etiquetes

Economia Social i Solidària 

Altres fotos / videos

Resum de les accions dutes a terme al 2018 per Coop Maresme

Memòria anual: diari MarESSme 2020

Memòria anual: diari MarESSme 2021

Més informació