Diagnosi educatiu de l’Escola Pérez Sala – cap a un nou model de menjador escolar

Client

AMPA de l'Escola Pérez Sala (Vilassar de Mar) A través de l'Associació Menjadors Ecològics

Anys d'execució del projecte

2019

Tipus de clients que ho poden contractar

Comunitat educativa

Destinatàries

AMPA de l'Escola Pérez Sala (Vilassar de Mar)

El repte

Identificar les necessitats col·lectives del personal educatiu en relació a la seva experiència laboral, els reptes educatius i els reptes alimentaris que planteja el canvi de model alimentari que vol l’AMPA.

Què vam fer?

Vam organitzar una trobada participativa amb el monitoratge de l’escola i redactar un informe de recomanacions.

Amb base a les informacions recollides, vam redactar una sèrie d’orientacions en relació al projecte alimentari i a la gestió, coordinació i formació del monitoratge. Vam analitzar també la comunicació i participació dels diversos agents de la comunitat educativa així com el treball de reconeixement mutu dels agents de la comunitat educativa.

Etiquetes

Sobirania Alimentària – Consultoria
Scroll to Top