Diagnosi participativa  – cap a un nou model de menjador escolar (Escola Pérez Sala – Vilassar de Mar)

Client

AMPA de l'Escola Pérez Sala (Vilassar de Mar) A través de l'Associació Menjadors Ecològics

Anys d'execució del projecte

2019

Tipus de clients que ho poden contractar

Comunitat educativa

Destinatàries

AMPA de l'Escola Pérez Sala (Vilassar de Mar)

El repte

A travès de la diagnosi participativa, identificar les necessitats col·lectives del personal educatiu en relació a la seva experiència laboral. 

Reconèixer els reptes educatius i alimentaris que planteja el nou model de menjador escolar impulsat per l’AMPA.

Què vam fer?

Vam realitzar una diagnosi participativa per ajudar a la transformació del model de menjadir escolar de l’Escola Pérez Sala de Vilassar de Mar.

Vam organitzar una trobada participativa amb el monitoratge de l’escola i redactar un informe de recomanacions.

Amb base a les informacions recollides, vam redactar una sèrie d’orientacions en relació al projecte alimentari i a la gestió, coordinació i formació del monitoratge. Vam analitzar també la comunicació i participació dels diversos agents de la comunitat educativa així com el treball de reconeixement mutu dels agents de la comunitat educativa.

Etiquetes

Ecofeminisme i Sobiranies – Consultoria