Diagnosi participativa  – cap a un nou model de menjador escolar (Escola Pérez Sala – Vilassar de Mar)

Client

AMPA de l'Escola Pérez Sala (Vilassar de Mar) A través de l'Associació Menjadors Ecològics

Anys d'execució del projecte

2019

Tipus de clients que ho poden contractar

Comunitat educativa

Destinatàries

AMPA de l'Escola Pérez Sala (Vilassar de Mar)

Diagnosi Pérez Sala

El repte

A travès de la diagnosi participativa, identificar les necessitats col·lectives del personal educatiu en relació a la seva experiència laboral. 

Reconèixer els reptes educatius i alimentaris que planteja el nou model de menjador escolar impulsat per l’AMPA.

Què vam fer?

Vam realitzar una diagnosi participativa per ajudar a la transformació del model de menjadir escolar de l’Escola Pérez Sala de Vilassar de Mar.

Vam organitzar una trobada participativa amb el monitoratge de l’escola i redactar un informe de recomanacions.

Amb base a les informacions recollides, vam redactar una sèrie d’orientacions en relació al projecte alimentari i a la gestió, coordinació i formació del monitoratge. Vam analitzar també la comunicació i participació dels diversos agents de la comunitat educativa així com el treball de reconeixement mutu dels agents de la comunitat educativa.

Etiquetes

Sobirania Alimentària – Consultoria
Scroll to Top