Diagnosi i orientació de perspectiva de gènere i mirada interseccional del programa “Delegats i delegades en 3D”

Client

Agència Catalana de la Joventut

Anys d'execució del projecte

2021

Tipus de clients que ho poden contractar

Administracions Públiques

Destinatàries

Alumnat, professorat, personal educatiu i directiu del programa "Delegats i delegades en 3D"

El repte

Diagnosticar i orientar la presència de la perspectiva de gènere i la mirada interseccional en el programa “Delegats i delegades en 3D”

Què vam fer?

La diagnosi i orientació de perspectiva de gènere i mirada interseccional del programa “Delegats i delegades en 3D” es va dividir en sis fases:

 • Coordinació i disseny inicial de la diagnosi
 • Elaboració de metodologies i concertació d’accions amb els agents
 • Implementació de metodologies de diagnosi
 • Buidatge i diagnosi de les dades recollides
 • Orientacions per avançar en perspectiva de gènere i interseccionalitat dins el programa
 • Avaluació

Per realitzar la diagnosi, vam realitzar entrevistes i grups de discussió, observació de sessions d’alumnat, professorat i equip educatiu i directiu del programa, entre altres mètodes de recollida de dades.

Per tal que la diagnosi i les orientacions contemplessin tots els agents i processos del programa, es van definir sis eixos d’anàlisi:

 • Cultura i estratègia pedagògica
 • Participació de l’alumnat
 • Participació de centres i professorat
 • Projectes resultants
 • Cultura de participació, gestió de conflictes i agressions
 • Equip educatiu i directiu

Per realitzar aquest projecte vam contar amb la formació i col·laboració d’una experta en interseccionalitat.

Etiquetes

Consultoria – Coeducació