Elaboració de pla d’Igualtat d’empresa

Client

CIBUS Col·lectivitats 2000

Anys d'execució del projecte

2021

Tipus de clients que ho poden contractar

Administracions públiques i tot tipus d'organitzacions

Destinatàries

Presones treballadores de l'empresa

El repte

Incorporar la perspectiva de gènere a l’empresa per avançar cap a la igualtat real i efectiva, i contribuir a generar espais de treball justos, diversos, segurs, curosos i inclusius.

Què vam fer?

Per l’elaboració del pla d’igualtat de l’empresa CIBUS, vam posar en marxa diverses accions:

  • Recollida de dades qualitatives i quantitatives
  • Elaboració i presentació de la diagnosi d’igualtat
  • Redacció del pla d’accions
  • Acompanyament a la comissió negociadora perquè pugui ser agent impulsor del pla d’igualtat resultant.

Etiquetes

Consultoria – Pla d’Igualtat