Elaboració Pla d’Igualtat

Client

Associació Educativa Ítaca

Anys d'execució del projecte

2021

Tipus de clients que ho poden contractar

Administracions públiques i organitzacions

Destinatàries

Persones treballadores de l'Associació Educativa Ítaca

El repte

Elaborar la diagnosi en matèria d’igualtat de gènere i assessorar en la redacció del primer Pla d’Igualtat de l’associació

Què vam fer?

El Pla d’Igualtat de l’Associació Educativa Ítaca es va elaborar en quatre fases:

  • Planificació del procés de diagnosi i d’elaboració del pla, constitució de la comissió de seguiment amb representants de la direcció i de les treballadores. Es va oferir una formació bàsica sobre igualtat de gènere als membres de la comissió.

  • Recollida de dades, quantitatives i qualitatives, a través d’entrevistes a la direcció, grups de discussió amb treballadores (un amb dones i un altre amb homes) i un qüestionari per a tota la plantilla. Finalment, es va fer l’anàlisi de tota la informació.

  • Elaboració i presentació a la comissió de l’informe de la diagnosi per tal de valorar-lo de forma participada i per acordar les línies principals que havia d’abordar el Pla d’Igualtat.

  • Redacció de l’esborrany del pla d’accions per portar-lo a la comissió on es va fer un treball participat per la concreció del pla. Calendarització de les accions (amb les responsables de seguiment) i una última sessió per guiar el procés d’implementació i d’avaluació del pla.

Etiquetes

Consultoria – Pla d’Igualtat