Facilitació grupal per organització – Coop Maresme

Client

Coop Maresme

Anys d'execució del projecte

2019

Tipus de clients que ho poden contractar

Tot tipus d'organitzacions

Destinatàries

Entitats agrupades de Coop Maresme

El repte

Proposar una facilitació grupal que ajudi l’organització a revisar la seva missió. Acompanyar les entitats agrupades a identificar els seus somnis alts i baixos en relació a Coop Maresme.

Què vam fer?

Per aquesta facilitació grupal, vam dinamitzar una sessió participativa de 2 hores amb representants de les entitats agrupades de Coop Maremse.

Després de realitzar un treball individual sobre somni alt i somni baix en relació al projecte, vam compartir en el gran grup les nostres reflexions.

La segona part de la facilitació es va centrar en reflexionar sobre com podem potenciar que els resultats esperats contribueixin a la missió de l’Ateneu cooperatiu.

Etiquetes

Cura Organitzacional – Facilitació