Formació bàsica en igualtat d’oportunitats de dones i homes en el treball

Client

Ajuntament de Badia del Vallès

Anys d'execució del projecte

2021

Tipus de clients que ho poden contractar

Tot tipus d'organitzacions

Destinatàries

Treballadores del Pla d’ocupació de l’Ajuntament.

El repte

Impartir una formació teòrica i vivencial d’introducció a la perspectiva de gènere per tal de sensibilitzar i pendre consciència crítica sobre l’impacte social de l’heteropatriarcat i les discriminacions i violències que aquest genera en els diferents àmbits de la vida de les persones i concretament en l’àmbit laboral.

Què vam fer?

Per aquesta formació en igualtat d’oportunitats de dones i homes en el treball, vam realitzar una sessió formativa en format presencial amb una durada de 5h.

A la primera sessió vam fer una primera introducció teòrica al voltant de la perspectiva de gènere i vam realitzar alguns exercicis per reflexionar i sentir com ens afecten a les persones els mandats de genère.

A la segona sessió es va aprofundir en el marc conceptual sobre les discriminacions i violències de gènere en els diferents espais de la vida i en concret en les relacions laborals. Seguidament vam realitzar una dinàmica on es va crear un ambient de seguretat grupal per poder expressar i escoltar experiències laborals relacionades amb les discriminacions i violències de gènere.

La sessió va ser molt participada i es van anar desenvolupant els continguts entre la formadora i les experiències i aportacions de les participants, moltes d’elles dones treballadores de la llar. Això va permetre generar un espai de reconeixement i de revalorització de les tasques reproductives, que majoritariament encara recauen en les dones en el seu día a dia i concretament en les dones treballadores de la llar.

Etiquetes

Formació – Perspectiva de gènere – Facilitació