Formació online sobre democràcia profunda pel CRAJ de Barcelona

Client

CRAJ de Barcelona

Anys d'execució del projecte

2020

Tipus de clients que ho poden contractar

Tot tipus d'organitzacions

Destinatàries

Membres de les associacions Juvenils de Barcelona que estiguin interessades en introduir-se al paradigma de la Democràcia Profunda

El repte

Oferir una visió panoràmica del paradigma de la Democràcia Profunda aplicada a les entitats i associacions juvenils tot presentant coneixements, pràctiques i actituds que fomentin la facilitació organitzacional i la democràcia interna de les organitzacions.

Què vam fer?

Per aquesta formació sobre democràcia profunda, vam oferir una sessió online de 2,5 hores.

Els objectius de la formació eren comprendre el rol de facilitació en les organitzacions, comprendre les característiques i objectius principals de la Democràcia Profunda i comprendre el funcionament de la consciència grupal i organitzacional.

Vam combinar explicacions teòriques amb exemples concrets i resolució de dubtes, exercicis individuals i practica de l’eina del cercle de paraula.

Etiquetes

Cura Organitzacional – Formació – Facilitació