Formació en perspectiva de gènere per a entitats del Masnou

Client

Ajuntament del Masnou

Anys d'execució del projecte

2019

Tipus de clients que ho poden contractar

Tot tipus d'organitzacions

Destinatàries

Entitats del Masnou (representants, coordinadors i membres)

El repte

Formacions per ajudar a les entitats del Masnou a incorporar la perspectiva de gènere al seu funcionament via l’anàlisi de les seves realitats, la consciència i la transformació.

Què vam fer?

Aquesta formació per incorporar la perspectiva de gènere a les entitats s’estructura en dues sessions:

A la primera sessió, ens vam endinsar en l’anàlisi de la part estructural i cultural de l’entitat. Vam desgranar, des d’una perspectiva de gènere, el sistema organitzatiu, la presa de decisions, la cadena de responsabilitats, la comunicació interna, i els valors. Vam posar de manifest les desigualtats i malestars que generen així com els factors de justícia i cura.

A la segona formació, ens vam centrar en les relacions. Aquestes es donen des de la perspectiva del poder, rang i privilegis. Alhora, vam posar un focus específic en la gestió del poder, la cura en les relacions, la inclusió de la diversitat i la comunicació.

Etiquetes

Perspectiva de gènere – Formació