L’abordatge de les violències masclistes als instituts – formació per orientadores

Client

Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya

Anys d'execució del projecte

2021

Tipus de clients que ho poden contractar

Tot tipus d'organitzacions educatives

Destinatàries

Orientadores i orientadors d’instituts de secundària de tot Catalunya

abordatge de violències masclistes als instituts

El repte

Realitzar una formació per ajudar als i les orientadores dels instituts a detectar, acompanyar i derivar situacions de violències masclistes mitjançant l’adquisició de coneixements i estratègies d’abordatge.

Què vam fer?

En aquesta formació sobre l’abordatge de les violències masclistes als instituts per  orientadores de secundària, hem realitzat, conjuntament amb la cooperativa Fil a l’Agulla, 4 formacions de 20h cada una d’elles.

Els continguts formatius es van dividir en 5 mòduls:

– El “Pla d’Escoles Lliures de Violència” i els protocols d’actuació davant la detecció de casos de violència masclista.

– Les violències masclistes en el sistema educatiu. Feminismes i interseccionalitat.

– Cap a un sistema d’educació feminista: la coeducació.

– Mirada restaurativa i acompanyament de la violència i de les agressions masclistes i LGTBIQA+ amb els nens i homes.

– Assessorant i acompanyant a professionals: treballat el posicionament, l’acompanyament emocional i la revisió de casos.

Finalment les i els orientadors van realitzar un treball individual a partir de casos reals que va ser supervisat per les formadores.

L’aproximació a la feina i als casos que es troben diàriament les orientadores als instituts ens reafirma en la necessitat de continuar realitzant aquests tipus de formacions que permetin millorar els sistemes de detecció i d’acompanyament en situacions de violència masclista.

Etiquetes

Formació – Coeducació