Guia “Pràctiques restauratives i coeducatives per a l’abordatge de conflictes a secundària”

Client

Ajuntament de Cardedeu

Anys d'execució del projecte

2020

Tipus de clients que ho poden contractar

Administracions públiques i centres escolars

Destinatàries

Professorat de secundària

El repte

Elaborar una eina pràctica i didàctica per ajudar a incorporar la mirada restaurativa i coeducativa a les tutories. Oferir idees al voltant de com abordar les microviolències i el bullying en els entorns escolars.

Què vam fer?

La guia sobre pràctiques restauratives i coeducatives es presenta en dues parts: una més teòrica i l’altra de recursos pràctics.

Ofereix marcs conceptuals i eines concretes per atendre la diversitat i les violències presents a l’aula a través de pràctiques restauratives.

Vol així aportar una mirada alternativa a les pràctiques punitives en l’àmbit de la gestió dels conflictes amb els i les joves per, finalment, inspirar nous models de referents educatius.

Etiquetes

Coeducació