Pla de transició ecofeminista

Client

Observatori del Deute en la Globalització (ODG)

Anys d'execució del projecte

2021-22

Tipus de clients que ho poden contractar

Administracions públiques i organitzacions

Destinatàries

Tot l'equip de l'ODG

El repte

Incorporar l’ecofeminisme al funcionament intern de l’entitat.

Què vam fer?

El Pla de Transició Ecofeminista de l’ODG va consistir en un procès de reflexió d’un any i mig per incorporar la mirada ecofeminista i contribuir a ser una organització encara més justa, curosa, diversa i segura

Durant la primera etapa del projecte, vam desenvolupar un sistema d’indicadors per a la valoració de la incorporació de l’ecofeminisme i vam acompanyar la creació d’un grup motor. Vam realitzar la diagnosi de l’entitat en clau ecofeminista, tant de manera qualitativa com quantitativa.

Les accions van ser:

  • Recollida i buidatge de la documentació 
  • Enquestes, entrevistes i grups de discussió 
  • Presentació de la diagnosi

Els àmbits treballats eren els següent:

  • Missió, visió i valors
  • Comunicació i relat
  • Composició, rols i tasques 
  • Estructura, sosteniment i recursos
  • Cura de les persones, el col·lectiu i la comunitat 
  • Consciència, reparació i transformació social 
  • Consciència i relació dels impactes amb l’ecosistema que sustenta l’entitat

Durant tot el procès, vam acompanyar l’equip en el procés de reflexió.

Finalment, es va elabora un marc estratègic ecofeminista amb unes accions concretes.

En paral·lel del procès d’incorporació de la mirada ecofeminista, vam facilitar espais d’Ecologia Profunda per tot l’equip. Treballant des de la metodologia del Treball que Reconnecta, vam acompanyar l’equip a posar consciència a les pròpies emocions al voltant de la situació d’emergència que vivim i a canalitzar-les per trobar inspiració i empoderament.

Etiquetes

Formació – Ecofeminisme

Més informació

Noticia a la web de l’ODG – Una diagnosi sobre el batec, el terra comú i el sostre ecosocial

Noticia a la web de l’ODG – Els passos per continuar el procés de transició ecofeminista