Pla d’igualtat intern d’Ajuntament

Client

Ajuntament de Vacarisses

Anys d'execució del projecte

2021

Tipus de clients que ho poden contractar

Administracions públiques i tot tipus d'organitzacions

Destinatàries

Equip polític i tècnic de l'Ajuntament

El repte

Elaborar el primer Pla intern d’Igualtat de l’Ajuntament de Vacarisses.

Què vam fer?

Els objectius associats al desenvolupament del Pla intern d’Igualtat són:

  1. Realitzar una diagnosi i elaborar el Pla intern d’Igualtat de l’ajuntament, de manera quantitativa i qualitativa
  2. Elaborar una proposta de concreció i detall del pla d’accions per part de l’entitat consultora, a ser treballades amb la comissió de seguiment.
  3. Dinamitzar la comissió de seguiment i dotar-la d’eines i recursos per ser autònomes en la implementació i avaluació del pla d’accions.

Per a l’elaboració de la diagnosi i la concreció del pla d’accions, es van tenir en compte les següents fases:

  • Fase I: Planificació del procés: reunió de coordinació, planificació de la recollida de dades i sessió inicial i de formació bàsica sobre igualtat de gènere per a les persones que formen part de la comissió.
  • Fase II: Recollida i anàlisi de dades: a través de la evisió, el buidatge i l’anàlisi de les dades preexistents, la realització de 2 entrevistes personals, 2 grups de discussió i enviament de qüestionaris.
  • Fase III: Presentació i valoració de la diagnosi del Pla d’Igualtat: elaboració de i presentació de l’informe de la diagnosi. 2a sessió de treball amb la comissió.
  • Fase IV: Redacció i presentació de la proposta de concreció del pla d’accions: redacció de l’esborrany de la proposta de concreció del pla d’accions; sessió de treball amb la comissió per treballar de manera participativa les accions concretes del Pla d’Igualtat proposades per la consultora. Redacció final del pla i sessió final amb la comissió per presentar la versió final del pla, aprovar-lo i donar consells i instruments per a la implementació i avaluació del pla.

Etiquetes

Consultoria – Pla d’Igualtat