Pla d’igualtat intern

Client

Ajuntament de Badia del Vallès

Anys d'execució del projecte

2021

Tipus de clients que ho poden contractar

Tot tipus d'organitzacions

Destinatàries

Equip tècnic, polític i de Govern de l’Ajuntament de Badía del Vallès

El repte

Elaborar el Pla d’Igualtat intern de l’Ajuntament de Badia del Vallès

Què vam fer?

El nostre assessorament per l’elaboració del Pla d’Igualtat intern de l’Ajuntament de Badia del Vallès va comptar de quatre fases:

– Planificació del procés de diagnosi i elaboració del pla. Es va constituir la comissió de seguiment amb treballadores i càrrecs de l’ajuntament i es va dur a terme una formació bàsica sobre igualtat de gènere.

– Recollida de dades, quantitatives i qualitatives, a través d’entrevistes, grups de discussió i qüestionaris i de l’anàlisi de la informació.

– Elaboració i presentació a la comissió de l’informe de la diagnosi per tal de valorar-lo i per acordar les línies principals que havia d’abordar el Pla d’Igualtat.

– Treball participat per a l’elaboració del pla d’accions i presentació a la comissió tot donant consells i instruments per a implementar-lo i avaluar-lo.

Durant tot aquest procés, la metodologia d’acompanyament i consultoria que vam realitzar es va enfocar en la perspectiva feminista interseccional i de l’ètica de la cura, i en el treball de processos per a l’acompanyament de la comissió.

Etiquetes

Consultoria – Igualtat i Feminismes