Pla d’Igualtat XEASC

Client

Xarxa d'entitats d'acció social de Catalunya (XEASC)

Anys d'execució del projecte

2019-2020

Tipus de clients que ho poden contractar

Tot tipus d'organitzacions

Destinatàries

Equip tècnic, membres i entitats de la Xarxa d'Entitats d'Acció Social de Catalunya.

El repte

Identificar els punts dèbils i punts forts en matèria d’igualtat de gènere en el global de la xarxa i en el sí d’algunes de les entitats que en formen part i sistematitzar les accions a desenvolupar en els propers anys per la millorar d’aquests punts identificats.

Què vam fer?

La diagnosi i elaboració del pla d’igualtat de la Xarxa d’Entitats d’Acció Social de Catalunya va consistir en diverses etapes.

Inicialment vam crear una comissió amb tècnics i voluntaris de la xarxa per a fer seguiment de tots el procés de diagnosi i creació del Pla. Un cop creada es van establir els objectius del Pla, els acords de funcionament i la documentació que caldria en el procés.

Seguidament es van realizar grups de discussió amb membres de les entitats de la xarxa i entrevistes amb càrrecs tècnics per recollir dades sobre l’estat de la qüestió. Amb tota aquesta informació vam elaborar una diagnosi.

A continuació i a partir de la presentació de la diagosi a la comissió de seguiment, vàrem definir, de forma participativa en el si de la comissió, les línies principals de treball del Pla d’Igualtat.

Finalment, amb el primer esbós del Pla i les seves línies principals es van definir les accions de treball per als proper dos anys amb les qual es va procedir a redactar el pla definitiu.

Etiquetes

Consultoria – Pla d’igualtat – Perspectiva de gènere