Pla d’Igualtat i formacions de gènere per a l’empresa TIC Basetis

Client

Basetis

Anys d'execució del projecte

2019-2020

Tipus de clients que ho poden contractar

Tot tipus d'organitzacions

Destinatàries

Treballadores de Basetis

El repte

Donar assessorament i acompanyament per l’elaboració d’un primer Pla d’Igualtat. Oferir formacions de gènere a les treballadores sobre les temàtiques claus que deriven del pla d’Igualtat.

Què vam fer?

Basetis és una empresa de tecnologies de la informació i la comunicació de 230 persones treballadores. S’organitzen segons la filosofia TEAL, on les persones treballadores s’impliquen en totes les àrees estratègiques i de gestió de l’empresa.

Adaptar el funcionament d’un Pla d’Igualtat – pensat per una empresa tradicional – a una empresa amb aquest funcionament va ser un repte molt interessant i enriquidor per a les dues parts. Perquè, si malgrat la filosofia TEAL es presenta com a molt horitzontal i amb poques estructures de poder, va caldre identificar les estructures invisibles i fer-les conscients de manera curosa.

La metodologia que vam seguir combina tècniques quantitatives – basada en l’anàlisi de dades recollides per l’empresa i qüestionaris elaborats per nosaltres – i qualitatives – grups de discussió participatius i entrevistes individuals. 

L’objectiu és copsar els discursos que sustenten l’estat de l’estructura i funcionament en matèria de desigualtats de gènere, així com recollir la diversitat de veus, experiències i estratègies presents en relació a la igualtat de gènere que tenen els diferents agents que conformen l’empresa.

Posteriorment a la validació del Pla d’Igualtat i la seva comunicació a tot l’equip, Basetis ens va demanar realitzar formacions de gènere per les treballadores. En concret, sobre les temàtiques següents:

  • Eines per a la prevenció i actuació en casos d’assetjament sexual i per raó de sexe
  • Eines per a la prevenció de la LGBTIQfòbia
  • Eines per a l’erradicació dels masclismes quotidians

Etiquetes

Cura Organitzacional – Pla d’Igualtat – Perspectiva de gènere – Consultoria – Formació

Més informació