Pla local d’Igualtat Santa Maria de Martorelles

Client

Ajuntament de Santa Maria de Martorelles

Anys d'execució del projecte

2020

Tipus de clients que ho poden contractar

Ajuntaments

Destinatàries

En el procés d'elaboració del Pla, les destinatàries són l'equip tècnic de l’Ajuntament, l’equip de Govern i les representants de les entitats del municipi. Les destinaràries finals del Pla local d'igualtat són la ciutadania del municipi.

El repte

Elaborar, de forma participada, el 1r Pla local de la Dona i Igualtat de Santa Maria de Martorelles, adequant-lo a la realitat del municipi i convertir-lo en una eina viva i útil tan pels agents que l’han de desenvolupar com per a la ciutadania a qual es dirigeix.

Què vam fer?

El nostre assessorament pel pla d’igualtat de l’Ajuntament de Santa Maria de Martorelles va consistir en diverses etapes.

Inicialment, vam fer la planificació del procés de diagnosi i d’elaboració del pla amb els càrrecs polítics i tècnics que s’encarregaven del procés i vam crear una comissió interdepartamental de seguiment del Pla des d’on es van establir els objectius d’aquest, els acords de funcionament i la documentació que caldria en el procés.

Seguidament, es va fer el buidatge de la documentació i de les dades estadístiques existents i la seva revisasió. A més es van realizar grups de discussió amb tècnics de l’ajuntament per detectar els reptes de transversalització de gènere. Amb tota aquesta informació vam elaborar una diagnosi.

A continuació va dur-se a terme un procés participatiu amb representants d’entitats i sectors rellevants de la vila per esbossar el Pla d’accions amb el qual la comissió de seguiment va treballar després.

Finalment, i amb la validació de la comissió de seguiment, vam redactar el Pla de la Dona i Igualtat on, a més de la diagnosi, vam incorporar la concreció del Pla d’accions i les eines per la impementació, el seguiment i l’avaluació d’aquest.

Etiquetes

Consultoria – Pla d’igualtat – Perspectiva de gènere