Procés d’acompanyament per a la igualtat entre homes i dones

Client

Intal·lacions Industrials Fagom i Fagom Efficiency

Anys d'execució del projecte

2021

Tipus de clients que ho poden contractar

Tot tipus d'organitzacions

Destinatàries

Persones treballadores i responsables de les dues empreses Intal·lacions Industrials Fagom i Fagom Efficiency.

fagom

El repte

Contribuir a enfortir el benestar i el clima relacional dins les empreses a partir de la identificació i la presa de consciència dels masclismes relacionals quotidians.

Què vam fer?

Pel procés d’acompanyament per a la igualtat entre homes i dones de les empreses del grup Fagom vam realitzar diverse accions de diagnosi i d’intervenció.

Per realitzar una primera prospecció de la situació actual de les empreses al voltant de l’igualtat i la perspectiva de gènere, es va realitzar una trobada inicial amb la gerència i el departament de recursos humans, una enquesta enviada a tots i totes les treballadores i un grup de discussió amb les dones.

Aquesta prospecció va permetre identificar les creences majoritàries al voltant d’aquestes qüestions i identificar malestars, comportaments i actituds relacionades amb els masclisme quotidians en l’àmbit laboral.

Seguidament es van realitzar tallers de formació:

  • 5 tallers adreçats als treballadors homes
  • 1 taller adreçat a les treballadores dones

En aquests taller, es va donar a conèixer l’impacte social de l’hetereopatriarcat, es va sensibilitzar sobre casos que es donen en el dia a dia a l’empresa i es va oferir eines i recursos per treballar les pròpies actituds.

En el cas dels homes, per treballar la responsabilització dels seus comportaments i en el cas de les dones, per identificar i aturar discriminacions masclistes dins l’empresa.

Finalment es va fer una última trobada d’avaluació amb la gerència i el departament de recursos humans per fer un retorn de tot allò recollit en les accions anteriors i per orientar-les per seguir guiant el treball d’igualtat dins les empreses.

Etiquetes

Consultoria – Formació – Igualtat i Feminismes