Prospecció pel proper “El Masnou Coeduca”

Client

Ajuntament El Masnou

Anys d'execució del projecte

2019-2020

Tipus de clients que ho poden contractar

Ajuntaments

Destinatàries

Tota la comunitat educativa, l'equip tècnic municipal, la regidoria d'educació i la regidoria d'igualtat

El repte

Elaborar una diagnosi per conèixer l’estat de la coeducació i perspectiva de gènere als centres escolars i posteriorment engegar una acció a llarg termini de formació i transformació.

Què vam fer?

El treball de diagnosi que vam proposar tenia un doble-objectiu: entendre la situació de cada centre i, alhora, detectar la necessitat de suport per part del professorat i dels equips socioeducatius.

En cooperació amb les dues cooperatives amigues Fil a l’Agulla i Coeducacció, vam proposar un treball de recerca basat en entrevistes i grups de discussió amb totes les parts implicades (equips directius, AMPES, professorat) i en observacions dels patis i menjadors.

Etiquetes

Coeducació – Perspectiva de gènere – Consultoria

Més informació