Pla d’Igualtat intern de l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans

Client

Ajuntament de Palau-solità i Plegamans

Anys d'execució del projecte

2020

Tipus de clients que ho poden contractar

Administracions públiques

Destinatàries

Equip tècnic de l'Ajuntament

El repte

Actualitzar la diagnosi del Pla d’Igualtat intern de l’ajuntament, elaborar una proposta de pla d’accions i dinamitzar la comissió de seguiment.

Què vam fer?

Vam acompanyar l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans en la revisió del seu Pla d’Igualtat intern. Un pla d’igualtat és un conjunt de mesures ordenades i calendaritzades, amb l’objectiu de conduir un procés vers l’equitat de gènere en la seva organització interna i, d’aquesta manera, contribuir a la igualtat real i efectiva de la societat en general.

En la diagnosi del Pla d’Igualtat, vam analitzar els aspectes següents:  

  • Cultura organitzacional Llenguatge i comunicació inclusiva 
  • Estructura i funcionament 
  • Accés a la organització 
  • Promoció interna i desenvolupament professional 
  • Política retributiva 
  • Ordenació dels temps de treball i dedicació 
  • Abordatge dels conflictes i la salut emocional 
  • Salut, seguretat laboral i prevenció de l’assetjament sexual i/o per raó de sexe

A part de la feina d’actualització del Pla d’Igualtat intern de l’Ajuntament, hem procurat dotar la comissió de seguiment d’eines i recursos perquè les treballadores de l’Ajuntament puguin ser autònomes en la implementació i avaluació del pla d’accions.

Etiquetes

Cura Organitzacional – Consultoria – Pla d’Igualtat – Perspectiva de gènere

Més informació