Xerrada d’Introducció a l’Ecofeminisme

Client

Consell Comarcal del Maresme

Anys d'execució del projecte

2021

Tipus de clients que ho poden contractar

Administracions públiques i organitzacions

Destinatàries

Ciutadania i membres de les entitats de dones del Maresme

El repte

Donar a conèixer els moviments Ecofeministes com a corrent filosofica i pràxis.

Què vam fer?

Vam dinatmitzar una xerrada online d’una hora sobre Ecofeminisme oberta a totes les entitats de dones del Maresme.

El desenvolupament de la xerrada va ser el següent:

  • Dinàmica grupal de presentació i de reconnexió a la Natura
  • Introducció als moviments ecofeministes,: història i reivindicacions actuals
  • Presentació del Pla de Transició Ecofeminista de l’Esberla i com pot ajudar les organitzacions a caminar cap a la incorporació dels valors de l’Ecofeminisme a la seva cultura i organització interna

Etiquetes

Formació – Ecofeminisme