Cap a una cooperativa (més) feminista!

L’Esberla ja té 9 anys. Han sigut anys de moltes reflexions i canvis, sempre a la recerca de la sostenibilitat en tots els àmbits de la vida. 

Com a cooperativa hem estat lluitant per portar a la pràctica una organització del treball feminista, intentant posant “la vida al centre” tal com reivindiquen les economies feministes. Aquest anhel ens ha comportat moltes preguntes (què entenem per vida? al centre de què l’hem de posar? què són les cures?), i moltes contradiccions, com per exemple que siguem les pròpies sòcies les que ens autoexplotem per sostenir el projecte cooperatiu. 

Com podem ser una cooperativa feminista si el nostre marc d’actuació és un sistema capitalista, heteropatriarcal i androcèntric? Poc a poc, estem trobant el camí i per això compartim en aquest article reflexions i aplicacions pràctiques de la nostra transformació feminista!

Cuidant les relacions | D’on partim? 

Fa un parell d’anys, abans de la pandèmia, detectem la necessitat d’un canvi en la cultura relacional de la cooperativa, ja que històricament ens hem deixat guiar per les estructures mercantils capitalistes de relació, lideratge i gestió de les empreses, segurament per la falta de referents, per la falta de formació en gestió transformadora i també, perquè no dir-ho, per la pressió de ser sostenibles econòmicament.

En definitiva, necessitàvem un canvi en la nostra cultura de relació perquè el projecte fos més sostenible, coherent amb els valors cooperatius i poder portar a la pràctica una organització i pràctica feminista real i no només teoritzada.

D’aleshores ençà, arrel de processos i reflexions profundes, consensuem com i des d’on ens volem relacionar internament:

  • Volem vetllar per les necessitats col·lectives i de la cooperativa, no volem centrar-ho tot en les necessitats individuals. Quan ho hem fet, hem oblidat el marc de referència comú, i a la llarga hem creat una cooperativa que no sempre ha pogut sostenir-se, carregant els rols reproductius i estructurals la responsabilitat de vetllar per ella. És responsabilitat de totes cuidar el col·lectiu i la cooperativa.
  • Volem relacionar-nos desde la calma i la qualitat. Gaudir de la feina, dels projectes i de les relacions internes i externes de la cooperativa. Volem crear un marc de relació sana entre nosaltres, on aprenguem a dir-nos les coses difícils amb l’objectiu de cuidar-nos mútuament, posant límits amb amor i tenint converses difícils per obtenir relacions sanes.
  • Volem apostar per treballar en equips amb doble objectiu: perquè ens ajuda a trencar amb la verticalitat i la dependència a un sol rol, i perquè ajuda a ser corresponsables i redistribuir les responsabilitats. 
E_KCcfOWEAIpWbj

El procés de reflexió estratègica | Cap a on volem anar? 

Fruit d’aquest procés, ens fem conscients que necessitem tenir una direcció clara i compartida a llarg termini, un horitzó comú, on totes les persones de la cooperativa hi puguem participar per donar la nostra opinió i fer-nos nostre el projecte. Així, al setembre 2021, iniciem un procés de reflexió estratègica acompanyat per la cooperativa Hobest que ens permet parar i reflexionar col·lectivament sobre el present i el futur de l’Esberla.

Són 4 sessions que ens permeten elaborar una diagnosi compartida del moment actual de l’Esberla, identificar dels reptes estratègics, compartir una visió sobre el futur desitjat de l’Esberla en els propers anys i definir uns eixos estratègics i uns objectius que ens permeten desenvolupar la cooperativa cap a l’horitzó compartit.

Volem destacar la importància de fer aquests processos, que són difícils, però rellevants per seguir avançant cooperativament. Vam viure un procés intens i profund on va haver de morir una part del projecte per donar espai a la construcció d’un nou futur des del col·lectiu.

 

D’aquest procés tant intens, enriquidor i col·lectiu en neix el Marc estratègic de l’Esberla pels propers 3 any, amb els següents eixos:

La governança i l’organització | Com ho farem?

Per tal de donar resposta a la cultura relacional i a l’eix “Evolució de l’organització actual vers una cooperativa més sostenible, ecofeminista, corresponsable i democràtica” del Marc estratègic, iniciem el 2022, amb els canvis estructurals que ens permeten governar, organitzar i prendre decisions de manera més cooperativa i feminista, posant el focus en: 

  • Democratitzar els espais i la presa de decisions.
  • Corresponsabilitzar-nos totes de la organització, les cures i la gestió quotidiana de la cooperativa.
  • Tenir una coordinació de la cooperativa més diversa i representativa.
  • Treballar en equips per donar-nos suport i trencar amb la dependència a un sol rol per no generar pressió ni imprescindibilitat.

De la mateixa manera que el procés de reflexió estratègica, el canvi en el model d’organització i de governança es fa des del col·lectiu per fer-nos-el nostre de manera democràtica i corresponsable.

Fruit d’aquest treball col·lectiu establim la següent proposta de model organitatiu:

Reptes de futur | I ara què?

El repte actual és iniciar les accions que se’n deriven del Marc estratègic per anar portant a la pràctica el marc feminista a través d’accions, debats, eines i posicionaments compartits. A la vegada, caldrà que anem avaluant tots els processos, fer les adaptacions i modificacions que calguin i seguir evolucionant per ser més resilients davant dels reptes socials, polítics, econòmics i ecològics.

El camí: cap a una cooperativa (més) feminista

Actualment a l’Esberla som 9 sòcies treballadores, 1 sòcia col·laboradora i 2 treballadores que ens dediquem a acompanyar entitats i administracions per aconseguir una transformació social justa i conscient on les necessitats de les persones i col·lectius estiguin al centre. Això ho fem a través de projectes de consultoria, intervenció i formació en els àmbits de la igualtat i els feminismes, la cura comunitària, els ecofeminismes i la sobirania alimentària i l’economia social i solidària.

Volem ser una cooperativa feminista que trenqui amb el sistema capitalista, heteropatriarcal i androcèntric a través de la revolució ecofeminista, per això volem ser referents i liderar la necessària transformació del model cooperatiu amb una mirada feminista real

Estem contentes d’haver iniciat el procés. Hem construït les bases, de manera col·lectiva, per esdevenir una cooperativa (més) feminista des de la cultura de l’entitat fins a l’estructura de govern i organització. Hem dibuixat el camí, ara ens cal començar a caminar en aquest trajecte tan complex però bonic.

WhatsApp Image 2022-03-03 at 12.18.18 PM