Combinem diverses metodologies per recolzar els processos de transformació interna de les persones i comunitats

Com treballem?

La perspectiva feminista i l'ètica de la cura

Per posar la vida al centre de les organitzacions i comunitats educatives.

La perspectiva interseccional

Per entendre com les múltiples discriminacions, la desigualtat social i els abusos de poder interactuen entre sí en les relacions entre persones i grups.

El Treball de Processos

Per facilitar el creixement i la transformació en l’àmbit personal i col·lectiu des d’una perspectiva multinivell.

Les tècniques de facilitació participatives i vivencials

Per permetre l’empoderament i la presa de consciència de les persones i dels grups sobre les opressions, dinàmiques i relacions que hi conviuen.

El Treball que Reconnecta

Per permetre la lliure expressió al volant de la crisi ecològica i social que estem vivint i acompanyar l’empoderament de les persones i grups en la transició ecosocial.

La mirada restaurativa​

Per aportar un enfocament comunitari i de corresponsabilitat a l’hora de reparar el dany en situacions de conflicte.