EL RUSC, Transitant cap a una mirada feminista de les organitzacions

Des de fa dos anys, a l’Esberla, estem debatent i investigant  com portar a la pràctica una transformació feminista real, on la vida i la diversitat de necessitats es posin al centre del procés laboral, fora dels cànons que marca el model capitalista – productivista – patriarcal. 

Existeixen múltiples estudis i enfocaments teòrics que aborden l’àmbit de les cures i com introduir-les a les organitzacions, però quan ens posem en el terreny pràctic, com es posen les cures al centre? 


La nostra experiència ens ha ensenyat que, per sostenir les diferents necessitats de la cooperativa, hem de ser capaces de trobar un equilibri entre les dimensions que configuren l’ecosistema del projecte: la individual, la col·lectiva, la cooperativa i la comunitària. 


Partim de la premissa que no podem centrar els esforços a satisfer només una de les dimensions sense tensar i desequilibrar les altres. Per exemple, si posem molt al centre les necessitats individuals de les persones que formen part del projecte, podem desatendre les necessitats de la cooperativa i perdre la visió col·lectiva, caure en l’individualisme o deixar de vetllar pel sosteniment econòmic.


Per nosaltres, la clau és vetllar pel projecte compartit, on totes les persones que en formem part participem i sentim nostra la cooperativa. Si totes consensuem una direcció, serem capaces de corresponsabilitzar-nos per poder sostenir  les necessitats globals.


Corresponsabilitzar-nos de les necessitats globals vol dir ser una entitat amb perspectiva feminista, on totes som conscients de les necessitats de cada una de les dimensions i contribuïm al benestar de totes les parts de l’ecosistema.


Des d’aquesta premissa i reflexions, neix  EL RUSC, una metodologia i eina d’avaluació que hem creat internament per incorporar la mirada i la pràctica feminista en el dia a dia de a la nostra cooperativa. Amb EL RUSC visibilitzem que és possible crear i consolidar entitats feministes que visquin i creixin a contracorrent del sistema actual. 

 

 

Els marcs d’actuació d’El Rusc


EL RUSC és una eina que permet avaluar i orientar de manera holística el sistema de l’Esberla des d’una perspectiva feminista per transitar cap a una vida més vivible, justa i conscient. Ho fem a través de l’avaluació dels diferents marcs d’actuació de la cooperativa per poder veure quin sosteniment en fem.

Aquesta proposta es basa en la nostra experiència i les nostres necessitats així com en  el treball fet d’altres organitzacions feministes que ens han inspirat en el desenvolupament del projecte.


EL RUSC  pretén ser una eina que, des d’una perspectiva feminista, tingui en compte els diferents elements que regulen el funcionament de cada dimensió de la vida de la cooperativa, segons la nostra percepció: Per a l’Esberla, transitar cap a una organització feminista vol dir tenir una mirada polièdrica de la realitat de la cooperativa posant  atenció a tot el que passa per atendre la diversitat de necessitats que hi ha en l’ecosistema del projecte.


 • Marc ideològic: Qui som, què fem i com ho fem.
  • Missió, visió, valors i objecte social 
  • Cultura de l’organització o marc invisible
  • Marc estratègic 
 • Marc organitzatiu: Com ens governem, participem i prenem decisions.
  • Governança democràtica
  • Organització del treball
 • Marc relacional i de funcionament: Com ens relacionem des de la diversitat de necessitats:
  • Dimensió individual
  • Dimensió col·lectiva
  • Dimensió cooperativa
  • Dimensió comunitària
Algunes reflexions internes que ens han sorgit durant el procés


 • Cal que siguem conscients de la dificultat d’implementar dinàmiques  feministes quan vivim en una societat capitalista i patriarcal que ens fa remar en contra, i  invertir moltes energies i recursos en la transició del nostre model.
 • Cal que siguem conscients que no hi ha fórmules màgiques ni models fixes per desenvolupar una pràctica feminista. Cada organització ho podrà fer des de diferents perspectives segons: nombre de sòcies, sector d’activitat, territori, model organitzatiu, sostenibilitat econòmica, relació amb la comunitat, moments vitals de les persones, etc.
 • A vegades, normativitzar tots els processos no permet que s’aculli del tot la diversitat de necessitats individuals, sovint vinculades a discriminacions estructurals i socials. Tot i això, nosaltres apostem per regular certs processos estructurals perquè som moltes persones i necessitem acordar uns mínims de funcionament per garantir que ens cuidem entre nosaltres a través d’uns marcs comuns. 
 • Ens cal posar en valor la trajectòria dels 9 anys de l’Esberla incorporant la mirada feminista. Durant aquest temps, ja hem inclòs accions, mesures, espais i rols que cal visibilitzar i reconèixer.