EL RUSC, Diagnosi interna per transitar cap a una mirada feminista de l’Esberla

Per posar en pràctica l’eina, hem elaborat una proposta d’autoavaluació com a prova pilot. La proposta és utilitzar EL RUSC  al final de cada any per poder avaluar la transició organizativa que estem duent a terme amb perspectiva feminista i poder projectar els canvis consensuats per seguir el procés. Això ho farem a través de diferents fases:

 1. Diagnosi inicial amb perspectiva feminista de l’estat actual dels marcs d’EL RUSC a la cooperativa.
 2. Avaluació individual de la percepció de tots els marcs d’El Rusc a través d’un formulari anònim.
 3. Treball col·lectiu per posar en comú els resultats de la diagnosi i l’avaluació individual.
 4. Construcció del pla de treball de l’any següent tenint en compte el resultat de l’avaluació de la perspectiva feminista de la cooperativa. 

El treball de diagnosi inicial i el d’avaluació individual es faran amb dues mirades diferents:

 1. Amb objectivitat, a partir del recull dels debats, eines i mesures que hem anat desenvolupant al llarg de la història de la cooperativa i amb els que funcionem i ens relacionem actualment.
 2. Amb subjectivitat, a partir de la percepció que tenim les membres de la  cooperativa de quin és l’estat actual de l’entitat en relació a la mirada feminista a partir de l’avaluació de les diferents dimensions d’EL RUSC . 

Els resultats es representaran  en diagrames que ens permeten veure la sostenibilitat de cada marc i dimensió, així com ser conscients d’en quines  hem de posar més atenció  per l’equilibri i  benestar global.

Aquest exercici ens permet estructurar el relat intern, avaluar tot el que hem fet i  donar valor i reconèixer  tot  l’aconseguit,  al mateix temps que detectar els reptes i  prendre consciència del camí que se’ns obre al davant. .

Resultats de la diagnosi interna

Després de fer la diagnosi inicial i la valoració individual del grau de satisfacció de cada una de les dimensions  d’EL RUSC , es mostren els resultatsdel grau de satisfacció que tenim les esberles en relació a tots els temes que s’avaluen en EL RUSC .

*Es pot veure la diagnosi completa amb tots els diagrames al document “EL RUSC, Diagnosi interna per transitar cap a una mirada feminista de l’Esberla”.

Conclusions generals resultants de la diagnosi

 • Estem en equilibri pel que fa a l’atenció que posem als 3 Marcs d’actuació d’EL RUSC.
 • Segons les valoracions, l’esforç de l’Esberla és superior al grau de satisfacció, i això és positiu perquè hi posem atenció, energies i esforços. A  la vegada, però, el resultat no és del tot l’esperat. Caldrà veure si això és així perquè hi ha temes que no depenen únicament  de l’Esberla.
 • En general, considerem que el resultat del grau de satisfacció és positiu amb una mitjana global d’EL RUSC  de 7,61 / 10. Els comentaris i la puntuació ens mostren  que estem contentes del treball que fem en les diferents àrees de la cooperativa.
 • El marc ideològic és el més ben valorat amb una mitjana de 8,25/10, sent els 3 temes que el conformen els més puntuats.  Destaquem el Qui som, on totes les esberles ens trobem en molta consonància sentint-nos  alineades amb la raó de ser la cooperativa.
 • Per contra, la dimensió comunitària del marc relacional és menys valorada, amb un 6,66/10 de mitjana. La valoració  en el Vincle i relació amb l’entorn natural ha estat molt baixa, per tant, ho considerem  un repte que cal començar a desenvolupar com a cooperativa.

Els reptes identificats que s’han de superar  a través dels propers Plans de treball del 2023 o 2024 són:

 • Ens cal treballar les dinàmiques de poder i lideratges; la presa de decisions i el seu impacte; i les estructures de poder i rols invisibilitzats que no garanteixen una governança democràtica de l’Esberla. Cal posar èmfasi en la claredat de la presa de decisions i de l’estructura societària i laboral.
 • Coincidim en el repte i necessitat d’abordar la salut mental, la gestió de les baixes laborals i com deixar de ser imprescindibles.  Es detecten dificultats de conciliació sobretot a l’hora de tenir horaris laborals regulars.
 • Detectem la  necessitat de revisar la política retributiva, que es considera baixa, per les tasques que desenvolupem i el cost de la vida.
 • Pel que fa a la diversitat de l’equip observem dobles senyals, ja que  es menciona que volem ser més diverses, però hi ha una comoditat establerta i per tant una limitació a deixar de ser-ho. Fruit  d’això, mai acaba de ser un tema prioritari de treball intern, així que cal  tenir un debat entorn a ser un equip homogeni sent conscients de la necessitat de continuar treballant-nos el privilegi blanc.
 • El gran repte que tenim al davant és donar una resposta satisfactòria a la relació amb l’entorn natural i l’emergència climàtica. No hem abordat conscientment aquest tema i es detecta com a una necessitat col·lectiva que cal resoldre  a curt termini.
 • Establim  un consens en voler viure amb tranquil·litat la sostenibilitat econòmica.
 • Coincidim en que hem de ser més conscients del valor de la feina que fem i creure’ns que som referents.