Protocols de violències masclistes a les organitzacions: què, com i per a què?

Els protocols per la prevenció i l’abordatge de les violències masclistes a les organitzacions són eines per detectar situacions de violència masclista i orientar la seva intervenció. Es tracta, d’una eina de posicionament col·lectiu que fa front a les violències masclistes de manera coherent, consensuada i conjunta, sobretot, si el protocol és creat per la mateixa organització


Per què necessito un protocol a la meva entitat?

La necessitat de tenir un protocol pot venir de diferents situacions. A vegades és perquè hi ha hagut alguna situació de violència masclista a l’entitat que visibilitza la manca de recursos per intervenir. En altres ocasions, és perquè cada vegada més es veu la importància de tenir protocols per aturar les violències i transformar-les, com és el cas dels protocols vers les violències sexuals. Potser també perquè entrin més dones o persones amb identitats dissidents en llocs de poder de l’organització i portin aquesta necessitat, o bé per la pressió del context social vers el posicionament en relació amb les violències masclistes i sexuals.


Què fem des de l’Esberla?

Quan alguna organització ens toca a la porta, saber el context d’on surt la demanda, és molt important, ja que tenim diverses maneres d’acompanyar aquests processos. La nostra intervenció depèn també del que hagi passat, dels coneixements en l’àmbit de les violències masclistes de l’equip de treballadores o sòcies, del temps que disposen i del pressupost. 

Podem oferir assessorament al grup motor en la creació del protocol, fer formació sobre els diferents àmbits d’abordatge del protocol, facilitar i acompanyar en el procés de reparació i responsabilització si escau (en els casos on hi hagi hagut alguna agressió masclista o sexual) o bé, fer sessions per captar els continguts del protocol i redactar-ho nosaltres.

Més enllà de la detecció de casos: el canvi de cultura

Tot i que la principal funció d’aquests protocols és detectar les situacions de violència masclista que es donin al si dels grups i guiar les mesures a prendre, tenen també altres objectius. Els protocols, com els processos de creació d’aquests, també serveixen per prevenir i sensibilitzar sobre les violències masclistes, els seus tipus i modalitats, i les seves conseqüències per treballar en la transformació del sistema patriarcal en el qual vivim. En aquest sentit, molts dels protocols volen també ajudar a la identificació de dinàmiques androcèntriques i sexistes que es donen a les entitats i en els seus espais, com ara les dinàmiques assembleàries, el llenguatge sexista, els discursos i la imatge que es projecta, l’organització interna o la priorització de certs temes o espais de treball.

Un punt clau de tenir un protocol és saber detectar les violències masclistes, per això és important formar-se i revisar-se. Moltes vegades, anem a organitzacions on no anomenen cap situació de violència, ja sigui perquè no les veuen, perquè fa por nomenar-les pel que pugui passar, o bé, les neguen ja d’entrada. Per això, us deixem unes preguntes de reflexió: 

  • Quina cultura estic creant a la meva organització si no parlo quan es dona una agressió? 
  • Quina cultura estic creant si excuso l’agressió d’algú? 
  • Quina cultura estic creant quan algú fa un comentari masclista o racista i no dic res?

No sabeu per on començar? Si la vostra entitat o empresa està interessada en iniciar el camí d’un protocol i us agradaria el suport i guia de l’Esberla, us podeu posar en contacte amb nosaltres a través del correu info@esberla.cat