Consultoria - Formació - Facilitació

El feminisme és la mirada que ens permet identificar i superar les desigualtats i mandats de gènere, i la pràctica que ens empeny a caminar cap a una societat justa, lliure de violències masclistes, i que valora i reparteix equitativament el treball de cures.

La coeducació és el marc pedagògic que ens permet construir comunitats educatives justes, curoses i lliures de violències masclistes, tot superant els estereotips i les desigualtats de gènere.

L’ecofeminisme, la sobirania alimentària i l’ecologia profunda són les mirades i praxis que ens permeten analitzar la nostra relació patriarcal amb la terra i els éssers vius que ens sustenten, i construir un món resilient i que posi la vida al centre.

Scroll to Top