Treballem per aconseguir una transformació social justa i conscient on les necessitats de les persones i col·lectius estiguin al centre

Què esberlem?

Esberlem el model educatiu i organitzatiu productivista

Creem entorns curosos, justos i conscients. Posem al centre les necessitats de les persones i col·lectius

Esberlem el model econòmic capitalista

Contribuim en fer realitat les alternatives econòmiques. Apostem pel moviment cooperatiu i el mercat social. Vetllem per les persones i no pel capital.

Quins són els valors que ens guien?

Honestedat i transparència

Tenir temps de consciència emocional per poder ser congruents, transparents i responsables de les nostres accions, decisions i impactes en el món.

Transformació

Transformar i restaurar les opressions socials sent conscients dels nostres límits per fer-ho. Honrar i visibilitzar la història i el context de transformació interna de les comunitats amb les que treballem.

Curiositat crítica i creativitat

Actitud de curiositat crítica per comprendre més la diversitat interna de les comunitats i prendre consciència dels nostres punts cecs. Creativitat i benvinguda al canvi davant dels imprevistos o moments de crisi.

Cura

Distribuir equitativament les càrregues de feina i potenciar la cultura de l’apreci i el reconeixement mutu. Crear espai i temps de qualitat per la democràcia profunda, la gestió de la diversitat i la resolució de conflictes.

Sostenibilitat

Protegir els límits de la sostenibilitat de l’esfera organitzacional, econòmica, de conciliació vital de les treballadores, de les destinatàries, de les clientes i del medi ambient. Prioritzar la perdurabilitat dels nostres efectes en el món.