Plans d’igualtat: tràmit legal o pas per la transformació social?

Reflexió al voltant dels Plans d’Igualtat i la seva contribució a la transformació social feminista.