Canvi d’etapa en els projectes de sobirania alimentària de l’Esberla

Aquest és el primer curs en que l’Esberla no gestiona cap menjador ecològic escolar com a primer pas d’un nou enfoc en els projectes d’aquest camp.