Protocols de violències masclistes a les organitzacions: què, com i per a què?

Els protocols per la prevenció i l’abordatge de les violències masclistes com a eines a les organitzacions.