POLÍTICA DE COOKIES

Les cookies són fitxers que es descarreguen als ordinadors en accedir a determinades pàgines web. Les cookies són utilitzades per les pàgines web per diferenciar entre els diferents usuaris que hi accedeixen i les informacions obtingudes puguin ser recuperades en posteriors visites.

Les cookies ens permeten entre d’altres coses: Obtenir informació sobre els hàbits de navegació de l’usuari.

Utilitzar opcions de continguts o disseny escollides anteriorment.

Obtenir informació de l’ordinador del visitant, com l’adreça IP, sistema operatiu o tipus de navegador

En cap cas s’obtenen dades sobre el nom, cognoms o adreça postal des de la qual l’usuari s’ha connectat

Les cookies generalment s’esborren en tancar el navegador, però per tal de poder aprofitar al màxim les seves funcionalitats, algunes d’aquestes persisteixen en el disc dur de l’ordinador per així poder ser d’utilitat en futures sessions.

Tanmateix, pots permetre, bloquejar o eliminar les cookies instal·lades en el teu equip mitjançant la configuració de les opcions del seu navegador. Pots trobar informació sobre com fer-ho, en relació amb els navegadors més comuns, en els links següents:

Explorer:  http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9

Firefox:  http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we

Chrome:  http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647

Safari:  http://support.apple.com/kb/ph5042

T’informem, però, de la possibilitat que la desactivació d’alguna cookie impedeixi o dificulti la navegació o la prestació dels serveis oferts en aquesta Web.

Gràcies per la teva comprensió.

ASPECTES LEGALS

1. DADES IDENTIFICATIVES

En compliment amb el deure d’informació recollit en l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, es faciliten les següents dades:

L’empresa titular de domini web és L’ESBERLA, amb domicili a aquests efectes en Carrer del Mont, 58 (baixos), 08340 Vilassar de Mar, número de CIF: F65950149.

Correu electrònic de contacte: esberla@esberla.cat

 

2. USUARIS

L’accés i/o ús d’aquest portal de L’ESBERLA atribueix la condició d’USUARI, que accepta, des d’aquest accés i/o ús, les Condicions Generals d’Ús aquí reflectides. Les esmentades Condicions s’aplicaràn independentment de les Condicions Generals de Contractació que si escau resultin d’obligat compliment.

 

3. ÚS DEL PORTAL

L’ESBERLA proporciona l’accés a multitud d’informacions, serveis, programes o dades (en endavant, “els continguts”) a Internet pertanyents a L’ESBERLA o als seus llicenciants als quals l’USUARI pugui tenir accés.

L’USUARI assumeix la responsabilitat de l’ús del portal. Aquesta responsabilitat s’estén al registre que fos necessari per accedir a determinats serveis o continguts. En aquest registre l’USUARI serà responsable d’aportar informació veraç i lícita. Com a conseqüència d’aquest registre, a l’USUARI se li pot proporcionar una contrasenya de la qual serà responsable, comprometent-se a fer un ús diligent i confidencial de la mateixa.

L’USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis (com per exemple serveis de xat, fòrums de discussió o grups de notícies) que L’ESBERLA ofereix a través del seu portal i amb caràcter enunciatiu però no limitador, a no emprar-los per:

a. Incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic;
b. Difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, il·legal, d’apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans;
c. Provocar danys en els sistemes físics i lògics de L’ESBERLA, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats;
d. Intentar accedir i, si escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.

L’ESBERLA es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, al seu parer, no resultessin adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas, L’ESBERLA no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través dels fòrums, xats, o altres eines de participació.

 

4. PROTECCIÓ DE DADES

L’ESBERLA compleix amb les directrius del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), i altra normativa vigent en cada moment, i vetlla per garantir un correcte ús i tractament de les dades personals de l’usuari. Les dades registrades es guarden en un fitxer intern, propietat de L’ESBERLA i en cap cas seran cedides a terceres persones, sota cap finalitat. Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició, enviant un correu-e a esberla@esberla.cat.

 

5. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

L’ESBERLA per si o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de L’ESBERLA o bé de les seves llicenciants.

Tots els drets reservats. En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de L’ESBERLA.

L’USUARI es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de L’ESBERLA. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, únicament i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’usuari s’haurà d’abstenir de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines de L’ESBERLA.

 

6. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

L’ESBERLA no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

 

7. MODIFICACIONS

L’ESBERLA es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa, com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats al seu portal.

 

8. ENLLAÇOS

En el cas que en ESBERLA.CAT es disposessin enllaços o hipervincles cap a altres llocs d’Internet, L’ESBERLA no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas L’ESBERLA assumirà responsabilitat alguna pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d’aquests hipervincles o altres llocs d’Internet. Igualment la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

 

9. DRET D’EXCLUSIÓ

L’ESBERLA es reserva el dret a denegar o retirar l’accés a portal i/o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals d’ús.

 

10.GENERALITATS

L’ESBERLA perseguirà l’incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

 

11.MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURADA

L’ESBERLA podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí esmentades, sent degudament publicades com aquí apareixen. La vigència de les citades condicions anirà en Funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per altres degudament publicades.

 

12. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre L’ESBERLA i l’USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i tribunals.