Curs online “Violències digitals i feminismes en línia”

Client

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

Anys d'execució del projecte

2021

Tipus de clients que ho poden contractar

Administracions públiques i tot tipus d'organitzacions

Destinatàries

Ciutadania

El repte

Proposar un curs online amb una escriptura amena: una part teòrica i uns exercicis adequats per plasmar el coneixement i fer reflexionar les participants.

Què vam fer?

El curs va durar 4 setmanes i en cada una d’elles es presentava a l’alumnat un dossier didàctic per cadascún dels blocs de la formació:

  • Què són les violències masclistes en l’ambit digital?
  • Una mirada feminista sobre el funcionament d’internet i les xarxes
  • Ciberfeminismes, hackers i youtubers
  • Estratègies col·lectives en línia per fer front a les violències masclistes

Per aprofundir, vam proposar també un exercici individual amb feedback personalitzat i un exercici col·laboratiu compartint recomanacions entre les participants.

Aquest curs es pot oferir de nou a qualsevol administració pública o organització.

Si esteu interessades, podeu contactar amb nosaltres a través del correu info@esberla.cat

Etiquetes

Formació – Igualtat i Feminismes